Income–well-being gradient in sickness and health

Työpaperit 335 Petri Böckerman, Ohto Kanninen, Ilpo Suoniemi

Tutkimus tarkastelee sosiaalivakuutuksen hy­vinvointivaikutuksia. Tutkimuksessa arvioidaan sairauslomalla ja terveinä olevien henkilöiden subjektiivista hyvinvointia perustuen saksalai­seen paneeliaineistoon. Tulosten perusteella käy­tettävissä olevien tulojen rajahyöty on suurempi sellaisille henkilöille, jotka ovat sairauslomalla. Havaintoa käytetään optimaalisen politiikkasään­nön luonnehdintaan.

Avainsanat: life satisfaction, state dependence, risk aversion, social insurance, optimal benefits, sickness absence

Muut työpaperit