How can one make work decent? Evidence from a trade-union led intervention in Zambia

Työpapereita 316 Fidelis Landy, Mari Kangasniemi, Jukka Pirttilä

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen (SASK) kehitysyhteistyöhankkeen vaikuttavuutta Sambiassa. Hankkeessa tuettiin ammattiliittojen toimintaa osassa sambialaisia yrityksiä aineistossa olevien muiden yritysten muodostaessa verrokkiryhmän. Hanke vähensi työpaikkasyrjintää ja lisäsi työntekijöiden luottamusta liittoihin, vaikkakin moniin muihin tarkasteltaviin tulemiin hankkeella ei ollut vaikutusta.

Julkaistu: 29.9.2017
ISBN: 978-952-209-166-6 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: J30, J51, J81, O12