High education and public sector employment: Evidence from Finland using data on twins

Työpapereita 296 Terhi Maczulskij

Tutkimuksessa tarkastellaan korkeasti koulutettujen henkilöiden valikoitumista julkisen sektorin palkkalistoille. Tutkimuksessa käytetään suomalaista kaksosaineistoa, jonka avulla voidaan ottaa huomioon perhetaustaan ja genetiikkaan liittyvien havaitsemattomien tekijöiden vaikutus, kuten kyvykkyys. Tutkimuksessa käytetty aineisto kattaa vuodet 1990–2009. Tulosten mukaan korkeampi koulutus on yhteydessä henkilöiden päätymiseen julkisen sektorin palkkalistoille. Korkean koulutuksen ja julkisella sektorilla työskentelyn välinen yhteys on kuitenkin vastasyklistä. Tämä tarkoittaa sitä, että vähemmän kyvykkäät henkilöt (koulutuksella mitattuna) saavat työpaikan julkiselta sektorilta todennäköisemmin noususuhdanteen kuin laskusuhdanteen aikana. Lisätarkastelu osoittaa, että korkeasti koulutetut henkilöt valikoituvat julkiselle sektorille pääosin muista kuin palkallisista motiiveista johtuen.

Julkaistu: 21.12.2015
JEL: I20, J24, J45
ISBN: 978-952-209-136-9 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)