Firm types, price-setting strategies, and consumption-tax incidence

Työpaperit 311 Jarkko Harju, Oskar Nordström Skans

Tässä artikkelissa tutkitaan, miten Suomen vuoden 2010 ja Ruotsin vuoden 2012 ravintola-annosten arvonlisäveron alennus vaikutti niiden hintoihin. Tulokset osoittavat, että hintojen muutokset keskittyivät joko veron täyteen läpimenoon hintoihin tai veron nollavaikutukseen hintoihin. Ravintoloiden jakaminen ketjuihin kuuluviin ja yksittäisiin ravintoloihin selittää veron kahtalaista vaikutusta hintoihin hyvin. Yksittäiset ravintolat muuttivat hintojaan vain harvoin, kun taas ketjuissa veron täysi läpimeno hintoihin oli tavallista. Tulokset osoittavat, että yrityksen sisäiset ominaisuudet ovat tärkeitä selitettäessä niiden hinnoittelukäyttäytymistä.

Avainsanat: Yritystyypit, alv-kohtaanto, hinnoittelu, ravintolat
Julkaistu: 23.2.2017
JEL: H22, H32, E31
ISBN: 978-952-209-159-8 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)