Esimiehen tuki on työhyvinvoinnin unohdettu pilari

Mediatiedote
Julkaisuvapaa HETI

Esimieheltä saatu tuki on vahvassa yhteydessä koettuun työhyvinvointiin. Se on tärkeämpää kuin työtovereiden tuki eikä tuen merkitys rajoitu pelkästään ns. vaativiin töihin, vaan yhteys on havaittavissa riippumatta työn luonteesta. Organisaatioiden kannattaa seurata työntekijöiden kokemusta esimiehen tuesta, sillä sen mittaaminen on helppoa ja halpaa eikä tuen vahvistaminen vaadi yleensä suuria taloudellisia ponnistuksia.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) erikoistutkija Petri Böckermanin ym. tuoreessa kattavaan suomalaiseen kyselyaineistoon perustuvassa tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti esimiehen tuen vaikutusta työhyvinvointiin suomalaisilla työpaikoilla.

Tutkimuksessa havaitaan, että esimiehen tarjoamalla tuella on huomattava merkitys työhyvinvoinnille. Suomalaisissa organisaatioissa tämä on sisäistetty vain kohtalaisesti n. 40 % kyselyn vastaajista koki saavansa tarvittaessa tukea esimieheltään.

Tulosten valossa työyhteisöjen kannattaa seurata työntekijöiden kokemusta esimiehen tuesta, koska sen mittaaminen on helppoa ja halpaa. Jos työntekijät kokevat tuen vähäiseksi voidaan ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Esimiehen tuen vahvistaminen ei vaadi suuria taloudellisia ponnistuksia organisaatioissa.

”Esimiestyöhön kannattaa panostaa, vaikka vaikutusten arviointi vaatii huolellista tutkimusta”, toteaa Böckerman.

Esimiehen tarjoaman tuen lisäksi myös vaikutusmahdollisuudet työssä (ts. työntekijän kokema autonomia) lisäävät työhyvinvointia monitahoisesti.

Tutkimus perustuu Tekesin keräämään MEADOW-aineistoon, joka sisältää suuren määrän työpaikan käytäntöihin ja työntekijän omakohtaisiin kokemuksiin liittyviä muuttujia. Tutkimuksen rahoitti Tekes.

Tutkimusryhmä

Petri Böckerman (PT, Jyväskylän yliopisto), professori Alex Bryson (University College London), tutkimusjohtaja Antti Kauhanen (ETLA) ja Mari Kangasniemi.

Lisätietoja

Erikoistutkija Petri Böckerman

Julkaisu

Petri Böckerman, Alex Bryson, Antti Kauhanen ja Mari Kangasniemi: Does Job Design Make Workers Happy? Scottish Journal of Political Economy, DOI:10.1111/sjpe.12211 .