Esimerkkiperheet 2023–2025: Omistusasuja häviää vuokralaista enemmän

Mediatiedote
Työn ja talouden tutkimus LABORE seuraa syksyn 2023 talousennusteeseen liittyvissä esimerkkiperhelaskelmissa seitsemän kuvitteellisen perheen tulojen, verojen ja veronluontoisten maksujen sekä ostovoiman kehitystä. Tänä vuonna korkojen nousu heikentää asuntovelallisen perheen ostovoimaa. Ensi vuonna ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavan työttömän ja asumistukea saavan yksinhuoltajan tulot supistuvat voimakkaasti.

 

Työn ja talouden tutkimus LABORE seuraa esimerkkiperhelaskelmissa seitsemän kuvitteellisen perheen tulojen, verojen ja veronluontoisten maksujen sekä ostovoiman kehitystä. Aiemmista vuosista poiketen laskelmien yhteydessä tarkastellaan perusskenaarioiden lisäksi asumismuodon vaikutusta eri palkansaajaperheiden kohtaamaan inflaatioon ja ostovoimaan. Ansiotason ja inflaation kehityksessä hyödynnetään Laboren syksyn 2023 talousennustetta ja perhekohtaisen inflaatiovauhdin laskemiseen hyödynnetään Tilastokeskuksen kulutustutkimusta.

Syksyn 2023 esimerkkiperhelaskelmassa tarkastelun kohteena ovat aiemmista vuosista tutut seitsemän perhettä: hyvätuloinen perhe, toimihenkilöperhe, työntekijäperhe, yksinhuoltajaperhe, työmarkkinatukea saava yksin asuva työtön, ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saava työtön sekä eläkeläispariskunta.

Hyvätuloisen perheen ostovoimassa iso tiputus omistusasumisen kulujen kasvun myötä vuonna 2023

Ripeä ansiotason kasvu ja vuonna 2024 tehtävät veronkevennykset vaikuttavat positiivisesti hyvätuloisen perheen nimellistulojen kehitykseen. Omistusasumisen ripeä inflaatiovauhti heikentää perheen ostovoimaa vuonna 2023. Ostovoima alkaa kuitenkin kasvaa vuosina 2024–25.

Korkojen kasvu iskee toimihenkilöperheen ostovoimaan

Toimihenkilöperheellä on muista perheistä poiketen asuntolainaa. Korkojen ripeä kasvu heikentää toimihenkilöperheen ostovoimaa kaikista perheistä eniten vuonna 2023. Palkansaajatalouden positiivinen ansiokehitys ja omistusasumisen kustannusten kasvun hidastuminen kääntää ostovoiman kehityksen positiiviseksi vuosina 2024–25.

Vuokralla-asuminen suojaa työntekijäperheen ostovoiman kehitystä edelleen

Omistusasumisen kustannusten kasvu jatkui vuokrien kasvua selvästi suurempana myös vuonna 2023. Tämä yhdistettynä suotuisaan ansiokehitykseen suojasi työntekijäperhettä isommalta ostovoiman heikentymiseltä vuonna 2023. Muiden palkansaajaperheiden ohella ostovoima kehittyy positiivisesti vuosina 2024–25.

Vuokralla asuvat perheet kärsivät inflaatiosta vähiten

Tänä vuonna teemme lisätarkastelun, joka kuvaa asumismuodon vaikutusta palkansaajaperheiden kohtaamaan inflaatioon ja ostovoimaan. Vuokra-asumisen hintakehitys on jäänyt selvästi jälkeen omistusasumisen kulujen nopeasta kasvusta parina viime vuonna. Kun omistusasumiseen lisätään vielä korkokustannusten ripeä kasvu tänä ja viime vuonna, ero eri asumismuotojen inflaatiokehityksessä on suuri. Tämä heijastuu suoraan perheiden ostovoimaan; vuokra-asujiin ei ole kohdistunut omistusasujien veroista ostovoiman laskua vuonna 2023.

Yksinhuoltajaperheen ostovoima kärsii yleisen asumistuen muutoksista

Yksinhuoltajaperheen ostovoimassa ei tapahdu suurta muutosta vuonna 2023. Tilanne on kuitenkin toinen ensi vuonna. Yleiseen asumistukeen kohdistuvat leikkaukset pienentävät yksinhuoltajan saamia tulonsiirtoja reippaasti; perheen ostovoima laskee yli kuusi prosenttia vuonna 2024. Ostovoiman lasku jatkuu myös vuonna 2025, joskaan tiputus ei ole yhtä iso kuin ensi vuonna.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksella suuri negatiivinen vaikutus ostovoimaan

Työmarkkinatukea saavan työttömän ostovoimassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ennustejakson aikana. Työmarkkinatukeen ja yleiseen asumistukeen tehtävät leikkaukset kompensoidaan täysimääräisenä toimeentulotuella. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavalla työttömällä tilanne on toinen; ansiosidonnaiseen päivärahaan tehtävä porrastus leikkaa ostovoimasta suuren palan vuosina 2024–25.

Eläkeläispariskunnan ostovoiman kehitys esimerkkiperheistä paras

Sekä työ- että kansaneläkeindeksiin sidottuihin eläkkeisiin tehdään ansiokehitystä suurempia korotuksia vuosina 2023–24. Vaikka eläkeläispariskunta asuu omistusasunnossa, nostaa eläkkeiden hyvä kehitys perheen ostovoiman kehityksen parhaaksi raporttimme seitsemästä perheestä vuosina 2023–25. Vuonna 2023 ostovoima laskee noin kaksi prosenttia, ja kääntyy tämän jälkeen selvään kasvuun.

Linkki Esimerkkiperheet -julkaisuun.
Julkistustilaisuuden esitys (PDF)

Julkistustilaisuuden tallenne