Epätyypilliset työsuhteet ja työuran vakaus Suomessa

Muut julkaisut Tutkimuksia 32 Tuire Santamäki-Vuori Tuire, Pekka Sauramo

Julkaistu: 1990
ISBN: 951-9282-37-8
ISSN: 0358-5980
Hinta: 80 mk