Eläkeläisten toimeentulo tulonjaon kokonaisuudessa

Muut julkaisut Tutkimuksia 105 Ilpo Suoniemi, Juha Rantala

Heikoimmassa asemassa sekä toimeentulon tason että sen kehityksen suhteen ovat työvoiman ulkopuolella olevat eli pitkäaikaistyöttömät ja opiskelijat. Eläkeläisistä heikoimmassa asemassa ovat puolestaan yksin asuvat alle 55-vuotiaat miehet ja naiset sekä 75 vuotta täyttäneet yksin asuvat naiset.

Vuonna 2004 keskituloisen eläkeläisen käytettävissä olevat tulot olivat noin 70 prosenttia keskituloisen palkansaajan toimeentulosta. 1990-luvun laman jälkeen palkansaajien tulot ovat nousseet jonkin verran eläkeläisiä nopeammin.

Eläkeläisten toimeentulo on noussut reaalisesti, sillä entistä suurempi osa eläkeläisten toimeentulosta on työeläkettä. Myös muut tulolajit kuin eläke vaikuttavat. Esimerkiksi monen 55–64 -vuotiaan eläkeläisen toimeentulon tasoa nostaa puolison työtulo. 75 vuotta täyttäneillä eläkeläisillä puolestaan omassa käytössä olevasta omistusasunnosta saatava asuntotulo täydentää toimeentuloa.

Laman jälkeen tuloerot ovat Suomessa kasvaneet. Suurituloisten saamien pääomatulojen hyvä kehitys, jota verotus ei hillinnyt, on ollut tähän pääsyynä. Tuloerojen kasvu näkyy erityisesti yrittäjien, mutta myös eläkeläisten ryhmässä. Nykyisin eläkeläisten tuloerot ovat likimain yhtä suuria kuin palkansaajien tuloerot.

Julkaistu: 16.10.2007
ISSN: 1236-7176
Lehdistötiedote