Eläkeikä ja enemmistön tyrannia

Labore-blogit Ohto Kanninen

Eläkeikä laskettiin Suomessa 63 ikävuoteen vuoden 2005 eläkeuudistuksessa ja samalla järjestelmään lisättiin superkarttumat. Nyt eläkeikää nostetaan takaisin 65 ikävuoteen kuvion 1 esittämällä tavalla. Eläkeikä on esitetty kuviossa käänteisellä asteikolla.

Tällaista eläkeiän heilahtelua on vaikea perustella optimaalisuudella. Onko tämän ilmiön taustalla yksinkertaisesti se, että suuret ikäluokat (laveasti määriteltynä) ovat asettaneet itselleen edeltäviä ja seuraavia ikäluokkia alhaisemman eläkeiän, koska voivat? Vai löytyiskö tälle edes jokin ex post -rationalisaatio?

blogi250615

Kuvio 1. Eläkeikä ja ikäluokan koko