Ekonomisk demokrati, företagsdemokrati, fonder och kooperative verksamheter

Tutkimus 27 Sven Åke Böök

Julkaistu: 1990
ISBN: 951-9282-26-2
ISSN: 0358-5980
Hinta: 70 mk