Efficiency Wages, Trade Unions and Labor Taxation

Muut julkaisut Tutkimuksia 74 Jaana Kurjenoja

Palkanmuodostusta on Euroopassa perinteisesti selitetty ns. ammattiliittoteorioilla, jotka korostavat työmarkkinainstituutioiden merkitystä työmarkkinoilla. Ammattiliittoteorioiden kilpailijana palkanmuodostuksen selittämisessä on nähty tehokkuuspalkkamallit, jotka ovat olleet suosittuja varsinkin USAssa. Kun ammattiliittoteorioissa korostetaan liittojen merkitystä päätöksenteossa, tehokkuuspalkkamalleissa päätöksentekijöinä ovat yksityiset yritykset ja työntekijät. Sen sijaan, että näitä kahta teoriasuuntausta pidetään toistensa kilpailijoina tai toisensa poissulkevina selitysmalleina, olisi hedelmällisempää nähdä ne toistensa täydentäjinä. Väitöskirjassa yhdistetäännämä kaksi teoriasuuntausta, jolloin ns. yhdistetyssä mallissa otetaan huomioon sekä työmarkkinainstituutioiden että yksittäisten yritysten ja työntekijöiden vaikutus palkanmuodostukseen.

Julkaistu: 28.5.1999
ISBN: 952-5071-33-2
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote