Eero Lehto palkittiin Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Mediatiedote

Laboren edeltäjässä, Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tutkijan, tutkimuskoordinaattorin ja ennustepäällikön tehtävissä pitkään työskennelleelle Eero Lehdolle on myönnetty arvostettu Eino H. Laurila -kansantulomitali.

Eino H. Laurila -kansantulomitalin vastaanottanut Eero Lehto toimi Laboressa pääosan urastaan (vuosina 1989-2018), ja hänen ensimmäisenä tehtävänään oli sovittaa kansantalouden tilinpidon kehikko tutkimuslaitoksen ennustejärjestelmään. 1990-luvun puolivälistä Eero Lehto oli keskeisesti mukana talouden ennusteiden laadinnassa, jossa perehtyneisyys kansantalouden tilinpitoon oli välttämätöntä. 

Tutkimustoiminnassa Lehto oli erityisen kiinnostunut markkinoiden ja yritysten käyttäytymisestä ja julkaisi niistä lukuisia artikkeleita. Eero Lehto toimi 1980–1986 tutkijana Suomen Pankissa pääosin rahapolitiikan osastolla ja vuosina 1986–1988 ekonomistina Kansallis-Osake-Pankissa.  Hän toimi myös useita vuosia Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Eino H. Laurila -kansantulomitali myönnetään tunnustuksena kansantalouden tilinpidon käytöstä talouden analysoinnissa ja ennustejärjestelmien hyödyntämisessä.