Does higher education enhance migration?

Työpapereita 287 Petri Böckerman, Mika Haapanen

Tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta maan sisäiseen muuttoliikkeeseen Suomessa. Tulokset perustuvat ammattikorkeakoulu-uudistukseen. AMK-uudistus toteutettiin vaiheittain 1990-luvulla. Uudistuksen myötä opistojen ylioppilaspohjaiset linjat muutettiin ammattikorkeakouluiksi. Uudistuksen johdosta korkeakoululaitos laajeni myös sellaisille alueille, joilla ei ollut aiemmin yliopistoa. Tulosten perusteella AMK-tutkinnon suorittaneiden muuttotodennäköisyys on 7,5 prosenttiyksikköä suurempi kolmen vuoden seurantajakson aikana kuin sellaisten henkilöiden, jotka ovat suorittaneet opistotutkinnon. Pitkällä aikavälillä (ts. kuuden vuoden seurantajaksolla) ryhmien välinen ero muuttotodennäköisyydessä on vieläkin suurempi (13,7 prosenttiyksikköä).

Julkaistu: 1.11.2013
JEL: J10, J61, I20, R23
ISBN: 978-952-209-125-3 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)