Customer Loyalty Programmes and Consumers

Muut julkaisut Raportit 36 Ilkka Kiema, Matti Kari, Petri Kuoppamäki, Eero Lehto

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus ”Customer Loyalty Programmes and Consumers” tarkastelee laajasti erilaisia, lähinnä kaupan sekä rahoitussektorin asiakkaille suunnattuja kanta-asiakasjärjestelmiä Suomessa mutta myös Ruotsissa. Tutkimuksessa esitellään myös sitä, miten taloustieteen kirjallisuudessa on arvioitu eri tuotteiden sidonnan ja niputtamisen taloudellisia vaikutuksia. Raportissa tarkastellaan lisäksi EU:n kilpailuoikeuden tapaa arvioida näitä käytäntöjä. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksessa esitellään myös teoreettinen malli, jonka avulla voidaan arvioida niputtamisen vaikutuksia rahoituspalveluiden hintoihin ja kuluttajaylijäämään. Tämä analyysi tarjoaakin tuoreen näkemyksen siitä, mistä vakuutus- ja pankkipalveluiden yhteen niputtamisessa on kysymys ja siitä, mikä siinä on kuluttajien ja kilpailun kannalta huolestuttavaa. Raportissa suositellaan, että kanta-asiakasjärjestelmien kattavuutta yli toimialojen sekä etuuksien kertymisjakson pituutta rajoitettaisiin kilpailun lisäämiseksi ja hintojen alentamiseksi.

Raportista on julkaistu myös suomenkielinen versio (Raportteja 32).

Julkaistu: 12.10.2017
ISBN: 978-952-209-167-3 (pdf)
ISSN: 2242-6914 (pdf)
Tiedote