Behavior and Effectiveness of Decentralized Employment Offices

Työpaperi 332 Ohto Kanninen, Hannu Karhunen, Jeremias Nieminen

Tutkimme yksilötason rekisteriaineistolla, miten julkisten työvoimapalveluiden alueellistaminen vaikuttaa sen kohteena olleiden työnhakijoiden työmarkkinatulemiin sekä itse työvoimapalvelun toimintaan, kuten työllisyys- ja aktivointisuunnitelmien määriin sekä ohjaukseen eri aktivointipalveluihin. Hyödynnämme tutkimusasetelmana Suomessa vuosina 2017-2018 järjestettyä työ- ja yrityspalveluiden alueellista kokeilua, ja tutkimme sen vaikutuksia yksilötasolla erot eroissa (difference-in-differences) menetelmällä. Tuloksiemme mukaan kokeilulla ei ollut lyhyellä aikavälillä vaikutuksia sen kohteena olleiden henkilöiden työkuukausiin, tuloihin tai liikkuvuuteen. Tuloksemme viittaavat myös siihen, että kunnat pystyivät siirtämään 14-17 % työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksista valtiolle lisäämällä aktivointipalveluihin osallistumista.

Avainsanat: työvoimapalvelut, alueellistaminen, työllisyys
Keywords: public employment services, fiscal federalism, decentralization

Lisätiedot:

Jeremias Nieminen, Turun yliopisto
jeremias.nieminen@utu.fi, p. 045 359 2993
Ohto Kanninen, Palkansaajien tutkimuslaitos
Hannu Karhunen, Palkansaajien tutkimuslaitos