Avautuvat sähkömarkkinat – Markkinoiden rakenne sekä viranomaisten tehtävät

Muut julkaisut Tutkimuksia 57 Eero Lehto

Julkaistu: 1995
ISBN: 951-9282-89-0
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk