A Study on Gross Job Flows of SMEs in Finland: The Importance of Employees’ Characteristics

Muut julkaisut Tutkimukset 80 Petri Böckerman

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Petri Böckerman on tehnyt tutkimuksen siitä, mitä Suomen työmarkkinoilla tapahtui vuosina 1990-1995. Hän on tarkastellut, miten työpaikkojen syntyminen ja häviäminen (ns. työmarkkinoiden bruttovirrat) ovat kohdelleet koulutukseltaan ja työkokemukseltaan erilaisia työntekijäryhmiä. Tulokset antavat yksityiskohtaista tietoa työpanoksen sopeuttamisesta yritystasolla.

Julkaistu: 8.1.2001
ISBN: 952-5071-54-5
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote