Vi behandlar personlig information enligt EU:s förordning om dataskydd och det nationella skyddet av personuppgifter (11.10.2019)

 

Registrator

Arbete och ekonomi forskning LABORE
Arkadiagatan 7 (Economicum)
00100 Helsingfors
Tel. 09 2535 7330

 

Kontaktperson för registret

Aila Mustonen
system chef
Puh. +358-40 940 1941
aila.mustonen@labore.fi

 

Register namn

Prenumerant register för tidningen T&Y

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i tidningen T&Ys prenumerantregister används för att hantera tidningens prenumerationer och upprätthålla kundkontakt. Informationen används inte för kommersiella marknadsföringsändamål.

 

Informationsinnehållet i registrena

Kundens förnamn, efternamn, verksamhetsställe, leverans- och faktureringsadress, e-postadress, beställningstyp, antal kopior, beställningsår och betalningsinformation.
 

Datakällor

Registrets kontakt- och kunduppgifter hämtas från meddelanden som kunden gör till den personuppgiftsansvarige när och under tillkomsten av kundförhållandet. Efter att beställningen är klar kommer kontakt- och kundinformationen att raderas.

 

Informations flyttning eller överlåtelse

Informationen blir inte flyttad utanför EU eller ETA och blir inte överlåten till andra organisationer.
 

Registrets skyddande

Registret uppehålls med hjälp av ett elektroniskt säkerhetssystem. Personalen som behandlar informationen har tystnadsplikt. Ingång till systemet är skyddat av användarnamn och lösenord. Det finns inget manuellt material.