Vi behandlar personlig information enligt EU:s förordning om dataskydd och det nationella skyddet av personuppgifter (11.10.2019)

Registrator

Arbete och ekonomi forskning LABORE
Arkadiagatan 7 (Economicum)
00100 Helsingfors
Tel. 09 2535 7330

Kontaktperson för registret

Jaana Toivainen
chef assistent
Puh. +358-40 940 1943
jaana.toivainen@labore.fi

Registrens namn

  1. Labores nyhetsbrevs adressregister
  2. Labores seminariuminbjudans adressregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Labores nyhetsbrevs adressregister används för intressentkommunikation, som elektroniska informationsblad, nyhetsbrev och för att skicka inbjudningar.

Informationen används inte för kommersiella syften. Både nyhetsbrevets och seminariuminbjudans prenumeration kan slutas när som helst via länken i slutet av varje nyhetsbrev/seminariuminbjudan.

Informationsinnehållet i registrena

Personens för- och efternamn, e-postadress.

Datakällor

Informationen om registrerade mottas via Labores webbsidas nyhetsbrevs beställningsformulär eller pålitliga offentliga källor.

Informations flyttning eller överlåtelse

Informationen blir inte flyttad utanför EU eller ETA och blir inte överlåten till andra organisationer.

Registrets skyddande

Registret uppehålls med hjälp av ett elektroniskt säkerhetssystem. Personalen som behandlar informationen har tystnadsplikt. Ingång till systemet är skyddat av användarnamn och lösenord. Det finns inget manuellt material.