Sopiminen, luottamus ja toimipaikkakoko

Working Papers 158 Kevätsalo Kimmo, Ilmonen Kaj and Jokivuori Pertti