Kunnallisten palvelujen kysyntä – tarpeet, kulutus ja kokemukset

Studies 58 Allén Tuovi

Published: 1995
ISBN: 951-9282-89-0
ISSN: 1236-7176