Anna Idström
  • At Labour Institute for Economic Research LABORE: 19th September 2022
  • Education: PhD
Other publications
Selected publications

Linguistics with a focus on minority languages:

Idström, Anna & Elisabeth Piirainen (eds.) 2012: Endangered Metaphors. Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts. Amsterdam, John Benjamins. (https://benjamins.com/catalog/clscc.2)

Idström, Anna & Hans Morottaja 2022: Inarinsaamen idiomisanakirja, 5th expanded edition. [Inari Saami Idiom Dictionary, 1st edition 2006] Inari: Saamelaiskäräjät. https://www.samediggi.fi/tuote/inarinsaamen-idiomisanakirja/

Idström, Anna & Sachiko Sosa 2019 (eds.): Kielissä kulttuurien ääni. [1st edition 2009.] Tietolipas 228. Helsinki: SKS. https://www.tiedekirja.fi/default/kielissa-kulttuurien-aani.html

Urban research with a focus on participation and democracy:

Idström, Anna 2017: Helsingin kaupunginvaltuuston 2013-2016 itsearviointikyselyn tulokset. Tutkimuskatsauksia 2017/2. Helsinki: Tietokeskus.

Idström, Anna 2016: Katsaus demokratiaa ja osallisuutta käsittelevän keskustelun nykytilaan. Tutkimuskatsauksia 2016/13. Helsinki: Tietokeskus.

Idström, Anna 2016: Helsingin menestyminen kansainvälisissä vertailuissa – Mitä näistä vertailuista olisi syytä tietää? Tutkimuskatsauksia 2016/11. Helsinki: Tietokeskus.

Labour research with a focus on people with disabilities:

Idström, Anna & al. (eds.) 2013: Decent work: promising practices in the employment of people with disabilities from Sweden, Denmark, Estonia, and Finland. Helsinki: ASPA.

Idström, Anna & al. (eds.) 2013: Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta. Helsinki: ASPA.